A konstantinápolyi Habsburg-követek jelentéseinek kiadása

A konstantinápolyi Habsburg-követek jelentéseinek kiadása (az 1568 utáni esztendőkből). Vezető kutatók: Fodor Pál és Fazekas István; résztvevők: Glück László, Martí Tibor, Oborni Teréz, Pálffy Géza, Soós István és Tóth Gergely

A Habsburg-dinasztia osztrák ágának tagjai – akik a 16–17. században egyszerre viselték a német-római, a magyar és a cseh koronát – az 1540-es évektől folyamatos diplomáciai képviseletet tartottak fenn az Oszmán Birodalom fővárosában, Konstantinápolyban (Isztambulban). Az állandó követek feladata volt az oszmán és a Habsburg nagyhatalom között felmerülő legkülönfélébb ügyek folyamatos intézése, az 1570-es évekre fokozatosan megszülető, török vazallus Erdélyi Fejedelemség diplomáciai ellenőrzése, sőt mindezek mellett az is, hogy a lehető legtöbb információt juttassák Bécsbe az „örök ellenség” kormányzata és a szultáni udvar belső viszonyairól, a keleti világbirodalom katonai-gazdasági erejéről, illetve annak más frontokon zajló konfliktusairól. A konstantinápolyi Habsburg-követek 16. századi latin, olasz és német nyelvű jelentései így rendkívüli értékű forrásai nemcsak az Oszmán Birodalom, hanem az egész Mediterráneum, a Közel-Kelet, a Balkán, a Fekete-tenger vidéke és természetesen a Kárpát-medence történetének is. A diplomáciai iratokat a Habsburg-dinasztia egykori központi levéltára, a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv őrizte meg. A Fodor Pál és Fazekas István, bécsi magyar levéltári delegátus vezette kutatócsoport e követjelentés-sorozat eredeti nyelven történő kritikai kiadását készíti elő, nevezetesen a két nagyhatalom életében a 16. század folyamán első ízben tartósabb békességet hozó 1568. évi drinápolyi békeszerződést követő esztendőkből. Ezzel egyrészt folytatni kívánja a korábbi évtizedek konstantinápolyi Habsburg-követjelentéseinek kiadásán a 19–20. században eredményesen dolgozó magyar, osztrák és német elődök munkáját, másrészt e nemzetközi szempontból is páratlan értékkel bíró dokumentum-gyűjteménnyel szeretné megismertetni Közép-Európa és az Oszmán Birodalom történetének több tucat országból kikerülő kutatóit.

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata