2018. október 1-jén Jobboldali radikalizmus és konzervativizmus között. Horthy Miklós, 1919–1931. címmel új, 36 hónap futamidejű posztdoktori kutatás indult intézetünkben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával (PD 128500). Turbucz Dávid posztdoktori kutató kutatási témája Horthy Miklós élete és megítélésének története. Fő célja – a magyar történettudomány egyik nagy mulasztásának pótlása – a Horthy Miklós életéről szóló nagymonográfia megírása. Ennek részeként 2018 és 2021 között az 1919 és 1931 közötti időszakhoz kapcsolódó szisztematikus kutatást végzi majd el, amely fontos hozzájárulás lesz az életrajz elkészítéséhez.

Intézetünk tudományos munkatársai, Demeter Gábor és Szulovszky János szerkesztésében, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszéke kiadásában, a "Lendület" Trianon 100 Kutatócsoport támogatásával megjelent az OTKA K 111766 sz. (GISta Hungarorum)  projekt során rögzített statisztikai adatok első kiértékelése, Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. Módszerek és megközelítések címmel.

2018. október  1-jén Tudás, tájkép, nemzet és birodalom. A tájkép megismerésének és átalakításának gyakorlatai Magyarországon és a Balkánon, 1850–1945 címmel új, 36 hónapos futamidejű interdiszciplináris (történészek és földrajzosok együttműködésén alapuló) NKFIH-projekt indult intézetünkben Demeter Gábor tudományos munkatárs vezetésével (FK 128978), Eszik Veronika, Ginelli Zoltán, Bodovics Éva és Balogh Róbert részvételével.

Intézetünk és a Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézet közös sorozatában (Publications of the Bulgarian–Hungarian History Commission) megjelent  A modernizációtól az expanziós törekvésekig, a liberalizmustól a turanizmusig: a balkáni behatolás gazdasági és ideológiai alapjai címmel intézetünk tudományos munkatársa, Demeter Gábor új kötete.

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja és a Pécsi Tudományegyetem konzorciuma alkotta kutatócsoport, amely a Mohács 1526–2026 – Rekonstrukció és emlékezet című projektet valósítja meg, a kutatási tervben rögzített ütemben végzi munkáját. A vizsgálatok végzése folyamatos, az eredményeket pedig a tudományos publikálás szabályai szerint közlik a kutatók. A napokban semmiféle bejelentésre nem készülünk, a mohácsi csatával kapcsolatos bármiféle bejelentés vagy híresztelés a kutatócsoport tagjainak részvétele nélkül történik. A tervek szerinti következő, nagyobb nyilvánosságnak szánt szakmai programunk a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházában, 2018. november 15-én esedékes. A Magyar Tudomány Ünnepe akadémiai programsorozat keretében négy, a kutatócsoportban résztvevő előadó mutatja be a Mohács-kutatás aktuális állását és az elért eredményeket.

Budapest–Pécs, 2018. október 05.

Dr. Fodor Pál sk.                                                       Dr. Pap Norbert sk

MTA BTK                                                                         PTE

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata