Archontológia kiegészítések, javítások

Az archontológiai kutatásokra alighanem igaz az a megállapítás, hogy soha sincs végük. Két kötetünk 2016. és 2017. évi megjelenése óta már magunk is több helyen ki tudjuk egészíteni adatsorainkat. Az új adatokat kezdetektől fogva dokumentáltuk, és úgy döntöttünk, hogy sorozatunk majdani negyedik kötetében, amely az első három kötet egyesített névmutatóját tartalmazza majd, e kiegészítéseket, esetleges javításokat is megjelentetjük. Nem szeretnénk ugyanakkor ezeket a találatokat addig sem senki elől eltitkolni, ezért az alábbi összeállításban – folyamatosan frissítve – a közönség elé tárjuk a majdan nyomtatásban is megjelenő adatokat. Természetesen szívesen fogadunk kiegészítéseket, javításokat – ezeket a  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre várjuk. A beküldött adatokat ellenőrzésük után alább itt és majd a nyomtatott formában is a beküldő nevével ellátva tesszük közzé.

A szerzők

Rövidítések

dátum kieg. = A tisztségviselés kötetben megadott első vagy utolsó dátuma változik.

életrajzi kieg. = A kötetben a tisztségviselővel, illetve az általa betöltött tisztséggel kapcsolatos, jegyzetbe kívánkozó adat, magyarázat.

kieg. = Új tisztségviselő személy.

jav. = Javítás.

 

Abaúj megye

25. old. (kieg., jav.)

Cécei Bertalan szolgabíró (Borsvai Imre helyett) 1507. IV. 14. (DL 21695.)

 

Árva megye

36. old. (kieg.)

Felsőkubinyi Mátyás alispán 1520. IV. 13. (DL 23340.)

Felsőkubinyi Miklós és Medzihradnai Péter szolgabírák 1520. IV. 13. (DL 23340.)

 

Baranya megye

44. old. (dátum kieg.)

Gyulai György alispán 1495. VI. 1. (DF 260549.)

46. old. (dátum kieg.)

Hazugdi Dénes szolgabíró 1494. IV. 15. (DF 260538.)

46. old. (dátum kieg.)

Esztyéni Bárány János szolgabíró 1495. (DF 260544.)

 

Bihar megye

70. old. (kieg.)

Csáki Ferenc 1461. I. 26-án már volt ispánként szerepel (Teleki XI. 7.), így az utolsó biztos ispáni említése: 1459. VII. 1. (DL 88341.)

72. old. (dátum kieg.)

Ráskai Mihály alispán 1495. VI. 13. (DF 224013.)

 

Bodrog megye

76. old. (kieg.)

Györgyi Bodó István alispán 1483. VIII. 24. (DF 254685., másolata: DL 18844.)

80. old. (kieg.)

Kétházi Mihály és Boroti Ollári Mihály szolgabírák 1483. VIII. 24. (DF 254685., másolata: DL 18844.)

 

Borsod megye

84. old. (kieg.)

Becseri János ispán (comes castri Diosgewr) 1481. VI. 3. (DL 56111.)

 

Győr megye

114. old. (dátum kieg.)

Csikvándi Kapolcsi Ferenc alispán 1520. I. 28. (DL 23321.)

116. old. (kieg.)

Nagybaráti Csege János, Koroncói (Hagymás) Boldizsár, Némai Luka Bálint és Szapi Érsek Ambrus szolgabírák 1520. I. 28. (DL 23321.)

116. old. (kieg.)

Ambrus deák megyei jegyző 1519. III. 10. e. (Pannonhalmi konv. IV. 182.)

 

Komárom megye

132. old. (dátum kieg.)

Gyallai Sándor Osvát alispán 1525. VIII. 26. u. (Pannonhalmi konv. IV. 315.)

 

Közép-Szolnok megye

136. old. (kieg.)

Körösi Dobó László választott nemesi esküdt 1488. IV. 30. (DL 20145.)

 

Liptó megye

145. old. (dátum kieg.)

Nagyselmeci (Nagystyavnicai) Miklós 1513. VI. 1. (MNL OL, P 496. 2. tétel, 1534. 3., Faragó Dávid közlése)

148. old. (dátum kieg.)

Vidaföldi (Oskó) Mihály megyei jegyző 1520. IV. 13. (DL 23340.)

 

Nógrád megye

166. old. (kieg.)

Huszti Gergely megyei jegyző 1472. VIII. 30. (DL 45506.)

 

Nyitra megye

170. old. (dátum kieg.)

Sánkfalvi Antal nyitrai püspök és ispán 1495. VI. 5. (DF 206263.)

 

Sopron megye

239. old. (kieg.)

Vági Tamás szolgabíró 1487. IX. 4. (DF 265190.)

 

Szabolcs megye

252–253. old. (kieg.)

Petneházi János, Pazonyi Cseres György, Kemecsei János, Iklódi György, Magyi Demeter választott nemesi esküdtek (1487–1489.) V. 11. – IX. 10. között (DL 56675.)

A felsorolt nevek egy fogott bíráskodásról szóló megegyezés fogalmazványában szerepelnek Petneházi Mátyás szabolcsi alispánnal együtt mint fogott bírák. Az oklevél évkörét az alispán hivatalviselése és a választott esküdti intézmény megszűnésének időpontja alapján lehet meghatározni.

 

Szatmár megye

255. old. (kieg.)

Csegöldi Fodor Péter, Bozjási András és Kölcsei Mika Márk alispánok 1494. k. (DL 64641.)

257. old. (kieg.)

Patóházi Pató György, Zsarolyáni Cseke Miklós, Pátyodi Füstös János és Makrai Bosori Lőrinc szolgabírák 1494. k. (DL 64641.)

 

Vas megye

329. o. (életrajzi kieg.)

Kámoni János 1470-ben Tejedi Imre szombathelyi várnagy familiárisa (DL 61787., Kuthy Gábor közlése)

Bozsoki Kis Albert talán azonos az 1474-ben feltűnő Kis Albert asszonyfalvi várnaggyal (DL 93477., Kuthy Gábor közlése)

329. o. (kieg., jav.)

Kertesi Zay Miklós neve helyesen Töttösi Szász Miklós (a kiadásban rosszul, az eredeti oklevél: DF 257367., Kuthy Gábor közlése)

 

Veszprém megye

345. old. (dátum kieg.)

Miskei (Kontra) Miklós alispán 1496. I. 27. (DL 82093.)

 

Zemplén megye

370. old. (dátum kieg.)

Perényi István ispán (1458.) VIII. 28. (DF 214896.)

A levélnek nincsen évszáma, de arról van benne szó, hogy Raszlavicai András emberét még Perényi apjának életében (adhuc tempore quondam domini genitoris nostri) fogták el. Nagymihályi (Csemernyei) Ödönfi Majos, majd Azari János Perényi István alispánja. Az első biztos adat Perényi ispánságáról: 1459. II. 10. (DL 15316., 39297.)

371. old. (jav.)

A 9. jegyzetből a DF 214896. számú oklevélre vonatkozó állítás törlendő (lásd az előző kiegészítést).

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata